Now showing items 1-1 of 1

    • M-fuzzifying bases 

      Xin, Xiu; Shi, Fu-Gui. Proyecciones. Journal of Mathematics; Vol 28 No 3 (2009); 271-283